Aktuális projektjeink

Olvasd el , hogy aktuálisan milyen témakörökben lépünk fel!

A Tiszta Kéz Egyesület az emberkereskedés és mások prostitúciója kihasználásának elnyomásáról szóló ENSZ egyezménnyel összhangban cselekszik. A prostitúció és az azt kísérő rossz, a prostitúció céljait szolgáló emberkereskedés az emberi személy méltóságával és értékével összeegyeztethetetlen, és veszélyezteti az egyén, a család és a társadalom jólétét.

A Tiszta Kéz Egyesület célja a már áldozattá vált egyének, családok hozzásegítése az újrakezdéshez. Illetve a jelenleg is szenvedő áldozatok ártalmainak csökkentése, kiváltképpen a bántalmazott kiskorúakra fókuszálva.

Egyesületünk mikro szinten vesz részt a gyermekszegénység áldozatainak tehetséggondozásában. Egyfelől, az általunk patronált családokat hozzásegítjük olyan tárgyi eszközök megszerzéséhez, amelyek kiszolgálják a gyermek(ek) tehetségének kibontakoztatását.

Másfelől szociális-, pénzügyi- és jogi szaktanácsadást biztosítunk ingyenesen a család számára.

A Tiszta Kéz Egyesület pályázatot hirdet

 

A Tiszta Kéz Egyesület pályázatot hirdet jó tanulmányi eredménnyel rendelkező, tehetséges, ugyanakkor szegénységben élő gyermekek és családjaik számára. A három nyertes pályázónak a Tiszta Kéz Egyesület teljeskörű jogi-, pénzügyi- és életvezetési tanácsadást nyújt. A tervkészítési és a magvalósítási folyamat teljes gyakorlati részét elvégzi jogász, közgazdász és szociális munkás bevonásával, beleértve a pályázati- és támogatási lehetőségek, valamint a vállalkozóvá válási lehetőségek teljes feltérképezését. Továbbá a tehetséges gyermek orientációja szerint célzott adománygyűjtést szervez eszközbeszerzéssel egybekötve. Az egyesület célja, hogy a nyertes családok életminőségét és önmenedzselési képességét jelentősen javítsa, a családban rejlő erőforrások teljes felhasználásával, és így ideális körülményeket teremtsen a gyermek tehetségének kibontakoztatásához. A támogatási, mentorálási időszak fél év.  A pályázatokat 2021. 05. 01. és 2021. 06. 01. között várjuk a Tiszta Kéz Egyesület email címére: tisztakezegyesulet@gmail.com

Pályázati feltételek:

-Alsó korhatár: befejezett általános iskolai második osztály.

-Felső korhatár 25. életév, azzal a kitétellel, hogy a gyermek vagy fiatal felnőtt bármilyen formában oktatásban vesz részt.

-Az utolsó évi oktatási minősítés átlaga minimum 4 egész.

 -A család jogi és/vagy anyagi és/vagy életvezetési nehézségekkel küzd.

A pályázatban röviden mutassa be élethelyzetét, nehézségeit és a tehetséges gyermek(ek) orientációját, illetve adja meg címét és telefonos elérhetőségét. Az Egyesület tagjai minden pályázót értesítenek az eredményről 2021. 06. 15. napig. 

Amennyiben érdemesnek találja ügyünket a támogatására, kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot a megadott elérhetőségek egyikén.