Aktuális projektjeink

Olvasd el , hogy aktuálisan milyen témakörökben lépünk fel!

A Tiszta Kéz Egyesület az emberkereskedés és mások prostitúciója kihasználásának elnyomásáról szóló ENSZ egyezménnyel összhangban cselekszik. A prostitúció és az azt kísérő rossz, a prostitúció céljait szolgáló emberkereskedés az emberi személy méltóságával és értékével összeegyeztethetetlen, és veszélyezteti az egyén, a család és a társadalom jólétét.

A Tiszta Kéz Egyesület célja a már áldozattá vált egyének, családok hozzásegítése az újrakezdéshez. Illetve a jelenleg is szenvedő áldozatok ártalmainak csökkentése, kiváltképpen a bántalmazott kiskorúakra fókuszálva.

Egyesületünk mikro szinten vesz részt a gyermekszegénység áldozatainak tehetséggondozásában. Egyfelől, az általunk patronált családokat hozzásegítjük olyan tárgyi eszközök megszerzéséhez, amelyek kiszolgálják a gyermek(ek) tehetségének kibontakoztatását.

Másfelől szociális-, pénzügyi- és jogi szaktanácsadást biztosítunk ingyenesen a család számára.

Amennyiben érdemesnek találja ügyünket a támogatására, kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot a megadott elérhetőségek egyikén.